Návrat na hlavní stranu

Vila Hugo Hückela [ Vila ]

Vila Hugo Hückela
Vila Hugo Hückela
Kulturní památka
č r. 10583
Vila Hugo Hückela
Revoluční ulice č.or. 50, č.p. 961
č. parcely 534 st., k.ú. Nový Jičín - Horní předměstí


Jednopatrová volně stojící vila z přelomu 19. a 20. století umístěná v parkově upravené zahradě. Objekt nepravidelného půdorysu je zastřešen valbovými a zvalbenými střechami s množstvím menších vikýřů. Severovýchodní vstupní průčelí je nepravidelně tříosé, členěné průběžným soklem sahajícím přes zvýšený suterén opatřený kamenným obkladem na způsob kyklopského zdiva. Fasáda s okny různého tvaru a rozměrů je ve štítě doplněna nepravou hrázděnou konstrukci a završena korunní profilovanou římsou. Na štítě se uplatňují řezbou zdobené přesahy trámů, konzoly svislého bednění, dřevěné zábradlí apod. Obdobným způsobem jsou pojednána i ostatní průčelí. Vnitřní dispozice je ovlivněna schodišťovou halou, která v přibližném středu půdorysu prochází všemi patry. Její náročné umělecko-řemeslné zpracování odpovídá nárokům vysoce postavených podnikatelů, podobně jako další zachovaná interiérová výbava (dřevěné dveřní výplně, vnitřní zárubně oken, kazetové a trámové stropy, dřevěné obložení stěn, dřevěné těleso schodiště s řezaným dřevěným zábradlím aj.) Dům je romantickou reflexi na moderní vývoj architektury na konci 19. století. Patrná je souvislost s anglickým hnutím Arts and Crafts. Plány z r. 1898 a 1904 zpracovala novojičínská firma Czeike a Wondra.
Vila Hugo Hückela
Vila Hugo Hückela

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.novy-jicin.cz

Typ záznamu: Vila
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 08.04.2004 v 08:07 hodin


Copyright 1998-2022 © czechoslovakia.cz