Návrat na hlavní stranu

Vyhledávání dokumentů

Pozn.: Formulář neobsahuje žádné povinné položky.

Počet nalezených dokumentů: 121 (Počet stran: 5 [strana *1 2 3 4 5 ]


15.05.2020:

Sbírka zákonů ČR, částka 90/2020 - Změny zákonů v době krizového opatření

Právní předpis č.90/2020
Evidenční číslo: částka 90/2020
Datum schválení: 13.05.2020
Číslo usnesení: 243-246
Působnost: samostatná
Datum účinnosti: 13.05.2020
Bude svěšeno: 15.06.2020
Soubor: PDF (386 kB) [Bělotín]

12.05.2020:

Sbírka zákonů ČR, částka 87/2020 - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření

Právní předpis č.87/2020
Evidenční číslo: částka 87/2020
Datum schválení: 11.05.2020
Číslo usnesení: 236
Působnost: samostatná
Datum účinnosti: 11.05.2020
Bude svěšeno: 12.06.2020
Soubor: PDF (87 kB) [Bělotín]

07.05.2020:

Sbírka zákonů ČR, částka 86/2020 - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření

Právní předpis č.85/2020
Evidenční číslo: částka 86/2020
Datum schválení: 05.07.2020
Číslo usnesení: 235
Působnost: samostatná
Datum účinnosti: 07.05.2020
Bude svěšeno: 06.06.2020
Soubor: PDF (91 kB) [Bělotín]

07.05.2020:

Sbírka zákonů ČR, částka 85/2020 - změna zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Právní předpis č.85/2020
Evidenční číslo: částka 85/2020
Datum schválení: 05.07.2020
Číslo usnesení: 234
Působnost: samostatná
Datum účinnosti: 07.05.2020
Bude svěšeno: 06.06.2020
Soubor: PDF (90 kB) [Bělotín]

07.05.2020:

Sbírka zákonů ČR, částka 84/2020 - Vyhláška o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020

Právní předpis č.84/2020
Evidenční číslo: částka 84/2020
Datum schválení: 05.07.2020
Číslo usnesení: 232-233
Působnost: samostatná
Datum účinnosti: 07.05.2020
Bude svěšeno: 06.06.2020
Soubor: PDF (235 kB) [Bělotín]

06.05.2020:

Sbírka zákonů ČR, částka 83/2020 - Nové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Právní předpis č.83/2020
Evidenční číslo: částka 83/2020
Datum schválení: 06.05.2020
Číslo usnesení: 228-231
Působnost: samostatná
Datum účinnosti: 06.05.2020
Bude svěšeno: 06.06.2020
Soubor: PDF (104 kB) [Bělotín]

04.05.2020:

Sbírka zákonů ČR, částka 82/2020 - Usnesení vlády o přijetí krizových opatření

Právní předpis č.82/2020
Evidenční číslo: částka 82/2020
Datum schválení: 04.05.2020
Číslo usnesení: 225-227
Působnost: samostatná
Datum účinnosti: 04.05.2020
Bude svěšeno: 04.06.2020
Soubor: PDF (113 kB) [Bělotín]

01.05.2020:

Sbírka zákonů ČR, částka 81/2020 - Usnesení vlády o přijetí krizových opatření

Právní předpis č.81/2020
Evidenční číslo: částka 81/2020
Datum schválení: 01.05.2020
Číslo usnesení: 223-224
Působnost: samostatná
Datum účinnosti: 01.05.2020
Bude svěšeno: 31.05.2020
Soubor: PDF (117 kB) [Bělotín]

30.04.2020:

Sbírka zákonů ČR, částka 80/2020 - Usnesení vlády o přijetí krizových opatření 122-128

Právní předpis č.80/2020
Evidenční číslo: částka 80/2020
Datum schválení: 30.04.2020
Číslo usnesení: 218-222
Působnost: samostatná
Datum účinnosti: 30.04.2020
Bude svěšeno: 30.05.2020
Soubor: PDF (118 kB) [Bělotín]

17.03.2020:

Sbírka zákonů ČR, částka 37/2020 - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Právní předpis č.37/2020
Evidenční číslo: částka 37/2020
Datum schválení: 16.03.2020
Číslo usnesení: 96-99/2020
Působnost: přenesená
Soubor: PDF (348 kB) [Bělotín]

04.07.2011:

Nařízení č. 3 /2011o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a chodníků a vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje odstraňování sněhu a náledí.

Právní předpis č.3/2011
Evidenční číslo: 169/11
Datum schválení: 28.06.2011
Číslo usnesení: 15/2011
Působnost: přenesená
Soubor: PDF (162 kB) [Městský úřad Příbor]

16.12.2010:

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Právní předpis č.3/2010
Evidenční číslo: 92/2010
Datum schválení: 15.12.2010
Číslo usnesení: 2/24
Působnost: samostatná
Datum účinnosti: 30.12.2010
Zrušil právní předpis: 2/1998
Soubor: PDF (194 kB) [Řepiště]

16.12.2010:

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích

Právní předpis č.2/2010
Evidenční číslo: 91/2010
Datum schválení: 15.12.2010
Číslo usnesení: 2/23
Působnost: samostatná
Datum účinnosti: 30.12.2010
Zrušil právní předpis: 1/2003
Soubor: PDF (424 kB) [Řepiště]

22.10.2010:

Knihovní řád

Právní předpis č.0/0
Působnost: samostatná
Soubor: DOC (51 kB) [Knihovna]

06.01.2009:

o volbách do zastupitelstev obcí

Právní předpis č.491/2001
Datum schválení: 06.01.2009
Působnost: samostatná
Soubor: PDF (331 kB) [Šumperk]

06.01.2009:

o místních poplatcích

Právní předpis č.565/1990
Datum schválení: 06.01.2009
Působnost: samostatná
Soubor: PDF (67 kB) [Šumperk]

05.01.2009:

OZV č.1/2008, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

Právní předpis č.1/2008
Datum schválení: 10.12.2008
Číslo usnesení: 11
Působnost: samostatná
Datum účinnosti: 01.03.2009
Soubor: DOC (43 kB) [Jistebník]

28.11.2008:

Veřejnoprávní smlouva mezi Obcí Hukvaldy a Statutárním městem Frýdek-Místek na výkon části přenesené působnosti - projednávání přestupků dle zák. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Právní předpis č.0/0
Působnost: samostatná
Soubor: PDF (68 kB) [Hukvaldy]

14.12.2007:

Vyhláška č. 9/2007 O poplatku za odpad

Právní předpis č.9/2007
Datum schválení: 13.12.2007
Číslo usnesení: 572/07
Působnost: samostatná
Datum účinnosti: 01.01.2008
Zrušil právní předpis: 4/2006
Soubor: PDF (62 kB) [Šumperk]

14.09.2007:

Vyhláška č. 8/2007, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích - používání pyrotechnických výrobků

Právní předpis č.8/2007
Datum schválení: 13.09.2007
Číslo usnesení: 370/07
Působnost: samostatná
Datum účinnosti: 01.10.2007
Soubor: PDF (82 kB) [Šumperk]

14.09.2007:

Vyhláška č. 7/2007 - Vyhláška o odpadech

Právní předpis č.7/2007
Datum schválení: 13.09.2007
Číslo usnesení: 369/07
Působnost: samostatná
Datum účinnosti: 01.10.2007
Zrušil právní předpis: 3/2006
Soubor: PDF (109 kB) [Šumperk]

14.09.2007:

Vyhláška č. 6/2007, kterou se stanoví místo a čas provozování výherních hracích přístrojů

Právní předpis č.6/2007
Datum schválení: 13.09.2007
Číslo usnesení: 368/07
Působnost: samostatná
Datum účinnosti: 01.10.2007
Soubor: PDF (55 kB) [Šumperk]

14.09.2007:

Vyhláška č. 5/2007, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 13/93, 18/93, 23/94, 40/96

Právní předpis č.5/2007
Datum schválení: 13.09.2007
Číslo usnesení: 367/07
Působnost: samostatná
Datum účinnosti: 01.10.2007
Zrušil právní předpis: 13/93, 18/93, 23/94, 40/96
Soubor: PDF (30 kB) [Šumperk]

28.06.2007:

Vyhláška č. 4/2007, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky města

Právní předpis č.4/2007
Datum schválení: 21.06.2007
Číslo usnesení: 267/07
Působnost: samostatná
Datum účinnosti: 15.07.2007
Zrušil právní předpis: 48/97, 74/01
Soubor: PDF (89 kB) [Šumperk]

04.06.2007:

Nařízení č. 3/2007, kterým se zrušují nařízení č. 1/2003 a 2/2004

Právní předpis č.3/2007
Datum schválení: 31.05.2007
Číslo usnesení: 776/07
Působnost: samostatná
Datum účinnosti: 01.07.2007
Zrušil právní předpis: 1/2003, 2/2004
Soubor: PDF (29 kB) [Šumperk]

Počet nalezených dokumentů: 121 (Počet stran: 5 [strana *1 2 3 4 5 ]Copyright 1998-2020 © czechoslovakia.cz